World Ranking detail

Shanghai CHN flag29.04.18190.000
Antalya TUR flag26.05.18276.500
Mexico City MEX flag22.10.17268.000
Salt Lake City USA flag25.06.17145.000