World Ranking detail

Antalya TUR flag26.05.18363.000
Shanghai CHN flag29.04.18363.000
Mexico City MEX flag22.10.17356.000
Salt Lake City USA flag24.06.18448.600