Competition match

BF117:118Chung Jae Hun KOR flag (2)
SF116:118Markiyan Ivashko UKR flag (8)
QF120:116Shane Parker USA flag (4)