Competition match

1RBYENina Mylchenko UKR flag (12)